Washington (stát USA)

Washington - informace o státu

Země Washington
Přezdívka státu Evergreen State
Hlavní město Olympia
Největší město Seattle
Rozloha 184 661 km2
Počet obyvatel 6 971 406
Připojen k Unii 11. 11. 1889
Největší města Olympia
Přírodní zajímavosti sopka Mount Rainier a Sv. Helena (Kaskádové pohoří), záliv Puget Sound, národní park Olympic
Hlavní odvětví průmysl letecký a kosmický, dřevozpracující a papírenský, potravinářství

Referát

Během 16. století hledali evropští mořeplavci cestu do Asie. Jejich úsilí bylo tehdy bezvýsledné, objevili však americké severozápadní pacifické pobřeží.

Nejprve byla oblast nynějšího státu Washington částí Oregon Country, zahrnující pacifický Severozápad. Jeho severní hranice vznikla v r. 1846 vytyčením nové hranice s Kanadou. Od 30. do 50. let 19. století se bílí osadníci stěhovali do této oblasti ze Středozápadu podél tzv. Oregon Trail. Washington se stal v r. 1853 autonomním teritoriem a těžil z poptávky po stavebních materiálech vyvolané zlatou horečkou v Kalifornii. Stavba železnice v 80. letech 19. století s sebou přinesla rychlý rozvoj a v 90. letech se Washnigton stal východiskem prospektorů a horníků směřujících na Aljašku a Klondike. Ve 20. století bylo na řece Columbia postaveno několik přehrad (největší Grand Coulee), které poskytly energii, závlahy a zlepšily splavnost.

Hospodářství Washingtonu bylo dříve značně závislé na přírodních zdrojích, zejména na dřevě. Velká plocha lesů byla zničena v r. 1980 výbuchem sopky Svatá Helena (nyní 2549 m). Washington je nyní nejdůležitějším centrem leteckého (Boeing) a kosmického průmyslu a na pobřeží Puget Soundu se nachází řada zbrojních závodů. Washington zaujímá hodnotou exportu 3. místo mezi státy USA.