Kapverdy (stát)

Kapverdy – informace o státu

Země Kapverdy
Oficiální název Kapverdská republika
Hlavní město Praia
Kontinent Afrika
Rozloha 4 033 km2
Počet obyvatel 491 875 (2010)
Vznik státu 5. 7. 1975
Nejvyšší hory Pico de Cano 2829 m (Fogo)
Státní zřízení pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem
Největší města Praia (hl. město) 73 000, Mindelo 55 000
Úřední jazyk portugalština
Etnický původ/Národnostní složení míšenci 71%, černoši 28%, Evropané 1%
Náboženská příslušnost římští katolíci 93,5%, ostatní 6,5%
Měna 1 kapverdské escudo (C. V. Esc.) = 100 centavů
Hrubý domácí produkt (HDP) 4 368 US dolarů (2012)
Průměrný věk dožití obyvatel 70.73 let (2006)

Referát

Kapverdy tvoří dvě ostrovní skupiny (Závětrné a Návětrné ostrovy) asi 600 km od pobřeží Senegalu (Zeleného mysu).

Přírodní poměry Kapverd

Všechny ostrovy jsou sopečného původu se srázným skalnatým pobřežím, tvořené vysokými horami, které eroze a větrem hnaný písek opracoval do divokých tvarů. Na ostrově Fogo je činná sopka. Podnebí je stabilně teplé, ale velmi suché, ovlivňované pasáty.

Na ostrovech neexistují zdroje sladké vody. Vláhu pro zemědělství poskytují mlhy z mořské vody.

Lidé a dějiny

Kapverdy osídlili Portugalci po r. 1460. Staly se střediskem obchodu s otroky a v 19. století důležitou základnou pro dopravu přes Atlantský oceán. Většina obyvatel jsou mulati, míšenci afrických otroků a Portugalců, a hovoří kreolským dialektem crioulo. R. 1551 se Kapverdy staly zámořskou provincií Portugalska a r. 1975 získaly nezávislost v čele s prezidentem Aristidem Pereirou (nar. 1924). Pokusy o spojení s Guineou-Bissau nevyšly. R. 1990 byla vládnoucí strana poražena v prvních volbách za účasti více stran.

Hospodářství Kapverd

Zemědělství trpí nedostatkem vody a produkuje zejména cukrovou třtinu, banány a další ovoce, zeleninu, kokosové ořechy a sladké brambory. Hlavní vývozní položky představují banány, tuňák a humři. Průmysl zpracovává ryby, vyrábí cigarety a alkohol. Těží se sůl. Ze sopečného materiálu se vyrábí cement.

Kapverdy jsou leteckou (mezinárodní letiště na ostrově Sal), námořní a kabelovou křitovatkou. Zdravotní a sociálni péče jsou omezené. Vzdělání je bezplatné, ale je málo pracovních příležitostí. Mnoho ostrovanů migruje za prací.