Západní Virgínie (stát USA)

Západní Virgínie - informace o státu

Země Západní Virgínie
Přezdívka státu Mountain State
Hlavní město Charleston
Největší město Charleston
Rozloha 62 755 km2
Počet obyvatel 1 854 304
Připojen k Unii 20. 6. 1863
Největší města Charleston
Přírodní zajímavosti Spruce Knob (Allegheny Mountains), řeka Ohio
Hlavní odvětví těžba paliv a kamene, chemický průmysl, strojírenství

Referát

Západní Virgínie leží na severním konci vlastních Appalačí západně od Virgínie a představuje spojnici mezi státy Středozápadu a Severovýchodu. Zatímco Virgínie pevně patří k Jihu, Západní Virgínie měla vždy více společného se severními státy.

Většina Západní Virgínie je hornatá, protkaná toky a pokrytá hustými lesy. Divoká krajina byla domovem mnoha indiánských praobyvatel, zvláště lidí kultury Hopewell, jejichž prehistorické stavby je možno spatřit v oblasti Charlestonu. Jejich následníci – kmeny Irokézské ligy – se postavili na tvrdý odpor prvním evropským přistěhovalcům, kteří na počátku 18. století přišli přes Appalačské hory z Virgínie.

Noví osadníci založili zcela jinou společnost, než byla ta, kterou představovaly otrokářské plantáže v pobřežních oblastech. Zemědělská plocha v horách Západní Virgínie byla rozdělena na malé farmy a otroctví zde téměř neexistovalo. Obyvatelé hor začali být brzy nespokojení s vládnoucími vrstvami na východě Virgínie a jejich odpor k otroctví vedl v roce 1859 k zabrání federální zbrojnice v Harper's Ferry (nyní nejvýchodnější části Západní Virgínie). To byl jeden z incidentů, který uspíšil začátek občanské války. Když v roce 1861 vystoupila Virgínie z Unie, obyvatelstvo ze severozápadu ji odmítlo následovat, a tak vznikl stát Západní Virgínie.

Po občanské válce přinesla výstavba železnice do hor rozvoj průmyslu. Bohaté zásoby soli, vápence a zejména černého uhlí poskytovaly okolním státům množství energie a surovin, ale jejich využívání s sebou přinášelo i růst sociálních problémů a znečištění životního prostředí. Zemědělství i těžba již ztratily na významu, zesláblo také tradiční hutnictví železa, více se začalo využívat ropy a zemního plynu, a rozvinula se strojírenská a chemická výroba. Vzrůstá význam cestovního ruchu.