Texas (stát USA)

Texas - informace o státu

Země Texas
Přezdívka státu Lone Star State
Hlavní město Austin
Největší město Houston
Rozloha 695 660 km2
Počet obyvatel 26 448 193
Připojen k Unii 29. 12. 1845
Největší města Austin
Přírodní zajímavosti Mount Livermore, národní parky Guadalupe Mountains, Big Bend a Padre Island
Hlavní odvětví těžba ropy a petrochemie, dopravní strojírenství, potravinářský a oděvní průmysl, elektronika

Referát

Texas je rozlohou největší ze 48 původních států USA. Jeho velikost a nezaměnitelný charakter výrazně přispěly k formování mezinárodního vnímání Spojených států jako celku. Široká náplavová nížina přechází od pobřeží Mexického zálivu k severozápadu do prérijních oblastí Great Plains. Jihozápadní hranice s Mexikem je tvořena řeko Rio Grande, která zde protéká romantickou aridní krajinou.

První španělští objevitelé nalezli tuto oblast jen řídce obydlenou původními Indiány. V souvislosti s dohodou Louisiana Purchase z roku 1803 si USA začaly na oblast činit nároky. Zůstala však pod španělskou vládou. Převrat v Mexiku v r. 1833 přiměl Texas vedený angloamerickými usedlíky k povstání a vyhlášení nezávislosti. V roce 1836, po obléhání města Alamo u San Antonia ve střední částí jižního Texasu, konečně Texasané porazili Mexičany u San Jacinto na východě státu. Devět let poté byla Texaská republika anktována Spojenými státy a mexická opozice byla definitivně poražena v roce 1847. Obyvatelé převážně mexického původu však tvoří více než 25 % populace.

Texas vystoupil roku 1861 z Unie a během rekonstrukce Jihu po občanské válce vyhlásil stanné právo. V 70. a 80. letech 19. století byla většina Indiánů ze svého území vyhnána. Stavba železnice přispívala k rychlému osídlování a rozvoj „cowboyského“ chovu dobytka vytvořil image Texasu jako skutečného „Divokého západu“.

Objev ropy v r. 1901 odstartoval velkou hospodářškou konjunkturu, během které se Houston a Dallas staly dvěma nejbohatšími státy světa. Následoval rozkvět mnoha dalších odvětví (vedle petrochemie zejména výroby letadel, lodí a pneumatik) a Texas zaujal přední místo v průmyslové produkci. Texas je také v rámci USA na prvním místě v chovu skotu a produkci bavlny. Rozvoj poněkud zpomalily hospodářské krize, ale orientace na špičkové technologie a výpočetní techniku zajišťují dobrou hospodářskou perspektivu.